• TAKE STOCK TAKE STOCK

  2007, Mixed Media & Collage
  31″ x 24″

 • GREEN ROOM GREEN ROOM

  2007, Mixed Media & Collage
  31″ x 23″

 • REWIND REWIND

  2007, Mixed Media & Collage
  31″ x 23″

 • VISITATION VISITATION

  2005, Mixed Media & Collage
  31″ x 19″

 • SISTERS SISTERS

  2005, Mixed Media & Collage
  31″ x 19″

 • ONE ONE

  2005, Mixed Media & Collage
  31″ x 19″

 • THE WOMB THE WOMB

  2006, Mixed Media & Collage
  31″ x 19″

 • FOUNDATIONS FOUNDATIONS

  2006, Mixed Media & Collage
  31″ x 19″

 • MOON PHASES MOON PHASES

  2006, Mixed Media & Collage
  31″ x 19″

 • THREE PLY THREE PLY

  2006, Mixed Media & Collage
  31″ x 19″

 • OF NONE OF NONE

  2007, Mixed Media & Collage
  31″ x 19″

 • TRANSIENT CONNECTION TRANSIENT CONNECTION

  2007, Mixed Media & Collage
  31″ x 19″